Oldal kiválasztása

RESTRUKTÚRA sorozat

Képeimmel kísérletet teszek egy tömörített emlékkép előállítására, a látható világ sűrítésére. Ahogyan az emlékeink összekuszálódnak, egymásba olvadnak és megfoghatatlanul formálódnak, miközben álmodunk, úgy keverednek egymással a valóság részletei is a vásznaimon. Néhány részlet átalakul, mások teljesen eltűnnek vagy a képzelet valósnak vélt elemeivel egészülnek ki.

Az emberi érzékelés nem csalhatatlan, nem tudhatjuk, hogy amit látunk, valóban látjuk-e vagy csak az agyunk által vetített kép. Az emberi elme abban az igyekezetében, hogy mindenben értelmet leljen és összefüggések teremtésével számunkra felfoghatóvá tegye a világot nagyon is sokat torzít és megtéveszt minket. Attól függően ki milyen emlékeket és testi- és lelki terheket hordoz magával mást érzékel a világból, mint embertársa ugyan arról a látványból.

Az érzékelt, pontosabban az általam érzékelt világ egyfajta szubsztanciáját szeretném megragadni RESTRUKTÚRA című festmény-kollázs sorozatomon keresztül, melyet 2013-ban kezdtem el készíteni.